Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Menu:

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki


Likwidacja Instytutu !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej nr 41/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki ulega zniesieniu (likwidacji). Działalność będzie kontynuowana w Katedrach na Wydziale Elektroniki (W4). Dla współpracujących osób i instytucji nie następuje żadna zmiana, dlatego liczymy na dalszą dobrą współpracę.

Dyrektor Instytutu
dr inż. Bronisław Żółtogórski

Jednostki organizcyjne w strukturze Wydziału Elektroniki:
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki (K-3)
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki (K-4)
Katedra Akustyki i Multimediów (K-5)
Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów (K-6)

Biblioteka
Warsztat Mechaniczny Wydziału Elektroniki

Laboratoria Akredytowane:
Akredytowane Laboratorium Badawcze Akustyki
Akredytowane Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Akredytowane Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego